פוסטים מחודש July, 2002

Seventeen, as the case may be. This is simply too cool. It’s distant enough to not worry about seriously, and fantastic enough to tickle the fancy of every science-fiction fan around. In seventeen years, asteroid “2002 NT7” is scheduled to hit the Earth. On the first day of February, no less. Scientists have been unable […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים