פוסטים מחודש August, 2004

בקטגוריות: Uncategorized

22 Aug 2004

These guys develop “hardware for creation of infinite surface for walking.” – answering the age-old question of how come they never run into the Holodeck walls. Coolness.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים