פוסטים מחודש October, 2002

In too many places these days, depression is equated with quality and gloom with truth. It’s most apparent in movies – they get the most exposure, though popular music isn’t far behind. When a piece is optimistic and cheerful (even if it’s good) – it’s dubbed “naive”, or “escapistic”. When a piece is bleak, depressing […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים