בקטגוריות: Uncategorized

19 Nov 2007

Winter! Rain! Thunder! Portishead!

And it’s flushing out all the crud floating around in the air.

So much for my bike-buying plans, though.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים