בקטגוריות: Uncategorized

8 May 2006

It’s been a while since I linked to a Cat & Girl comic, hasn’t it?
This is an old one, but sweet. For those not familiar with the comic, the character in the the last panels is the artist herself.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים