בקטגוריות: Uncategorized

19 Apr 2005

This is cool.
I ran a search on Google for “psu diagnostics”, since I suspected my power supply is acting up.
Google automatically expanded the search to “power supply diagnostics”, and searched for those as well.

2 תגובות על

Avatar

spelljammer

18 בApril, 2005 בשעה 23:36

It also expanded it to:

Penn State University…

Avatar

yggdrasil

18 בApril, 2005 בשעה 23:36

Re: It also expanded it to:

Fair enough.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים