בקטגוריות: Uncategorized

21 Mar 2005

“Warning – Contains Sharp Edges!”

On a box of kitchen knives.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים