בקטגוריות: Uncategorized

6 Jan 2004

Another feature on www.lileks.com, a site chock-ful of 50’s and 60’s Americana.
The man REALLY loves those times.
Today’s feature is postcards from old Motels. Motels are to Americana like wasabi to the sushi. You can forget all about them, but you’ll really be missing out.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים