פוסטים מחודש August, 2006

All The Birds Come Home To Roost

בקטגוריות: Uncategorized

2 Aug 2006

Today I got an email from a guy I went to the programming course with, 9 (count’em – 9!) years ago. I haven’t seen him since. He was trying to get in touch. I wonder why. We were never friends and we haven’t kept in touch. Haven’t seen in him 8 years or so. Yesterday […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים