פוסטים מחודש October, 2004

Anecdote

בקטגוריות: Uncategorized

4 Oct 2004

In the Netherlands, where the Calvinistic Protestant Christianity is common, the Calvin and Hobbes comic strip is called “Casper and Hobbes”. Hmpf.

בקטגוריות: Uncategorized

1 Oct 2004

You gotta like a city that has, opposite a tiny park full of bronze iguanas, a large stone arch on which are inscribed the old and hallowed words: “Homo sapiens non urinat in ventum”.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים