פוסטים מחודש November, 2006

Librarian’s Quest

בקטגוריות: Uncategorized

22 Nov 2006

היה לי פעם עותק של “האמיתי, הממשי והמדומה בדמוקרטיה האמריקאית”, בעריכתו של ארנון גוטפלד. בשלב כלשהו השאלתי את הספר למישהו, ומאז נשכחה ממני זהותו של השואל האלמוני. אם הספר אצל מי מכם שקורא יומן זה – השמיעו קול! ישובו ספרים לגבולם  and all that. תודה.

Paperless Dragons

בקטגוריות: Uncategorized

21 Nov 2006

Drakewurst It seems the Trading Standards body in the UK have ordered Welsh sausagiers Black Mountain Smokery to change the name of their Welsh Dragon Sausages. It seems that despite my immediate understanding they are NOT, in fact, made with dragon meat. Dragon meat is rare in Wales, it seems, despite it being their official […]

This here giraffe

בקטגוריות: Uncategorized

14 Nov 2006

First, a comment about seating. There’s nothing more depressing than getting nosebleed seats to a great concert. The Flaming Lips are in town the same day I am and there are no tickets available for the stalls with the crowd, only up in the dress circle. And not any seats in the dress circle – […]

Black is the new Red

בקטגוריות: Export|Uncategorized

8 Nov 2006

A new drink has entered the already saturated Coca Cola product family. I’ve seen it in the US but hadn’t gotten around to sampling it, so now I tried it out in the UK. I’m talking, of course, about the Coca-Cola Zero (left). The Coca Coka Zero has a rather interesting history, it would seem. […]

Another life lesson reaffirmed

בקטגוריות: Uncategorized

5 Nov 2006

There is no amount of near-criminal negligence and stupidity that one can’t atone for using the right combination of blind panic, too much money and sheer, unadulterated luck. In other words, I WILL be getting on my flight, after all.

בקטגוריות: Uncategorized

2 Nov 2006

I got a goddamn ticket for jaywalking today. Don’t they have anything better to do with their time?

עברית, הרגילה לכתיבה בכתב חסר, מתאימה הרבה יותר לסגנון הכתיבה ה-SMSי המתוקצר. אפשר להביע יותר בפחות אותיות. קיצוץ התנועות באנגלית צורם הרבה יותר. מצד שני, האם השימוש הנרחב ב-vowels באנגלית משפר את יכולת הכיווץ ע”י אלגוריתמי כיווץ כאלה ואחרים?


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים