פוסטים מחודש October, 2003

In the entrance to the Tate Modern gallery is a large hall, perhaps 20 meters high. Its ceiling is paved with mirrors. On one end is a large, yellow sun – half real, half reflection. The room is kept smoky and misty and dense, and the light is dark yellow like a dying star. The […]

Juan must go. His time has come. His number’s come up. He’s being downsized. We’re not going in the same direction. It’s not him, it’s me. We can still be friends. Over five and a half he’s served me well and faithfully, my black Ibiza steed. North and south he’s travelled, suffered indignities, degradations and […]

Do any of you really think I’ll be able to keep myself from posting from London? Don’t be silly. See ya in a bit. PS: I find it amusing that Googling for “London Calling” shows an ad for international telephone calls to the UK.

The Forward Garden is a spam database. Has a list of all those annoying jokes, meme’s, urban legends and make-money-fast schemes you’ve been getting in your inbox all the time. You’d think this would be a valuable service to society, wouldn’t you? To keep you informed of scams and spams. But no. The Forward Garden […]

A bit disappointing, perhaps?

בקטגוריות: Uncategorized

21 Oct 2003

Disorder Rating Paranoid: Low Schizoid: Low Schizotypal: Moderate Antisocial: Low Borderline: Low Histrionic: Moderate Narcissistic: Low Avoidant: Low Dependent: Low Obsessive-Compulsive: Low — Personality Disorder Test – Take It! —

My accomplishments for today

בקטגוריות: Uncategorized

21 Oct 2003

Talked to 4 different workplaces, with various results. Equipped myself for my upcoming trip, despite uncooperative PDA salespeople. Had a pizza. Slept. All in all, not bad for my first day of full civilianship.

בקטגוריות: Uncategorized

20 Oct 2003

“I am not listed on the United States Department of Treasury lists of Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, and Specially Designated Narcotic Traffickers, nor am I listed on the United States Department of Commerce Table of Denial Orders.” The Oracle corporation will not allow any terrorists or drug-dealers to download the personal/development/evaluation version of […]

סיכום שירותי הצבאי: שש שנים. 72 חודשים. 2190 יום. 10 אבטש”ים. 4 שטיפות לקבלת דרגות. כ-800 שעות שמירה פעילות. 10 קורסים בחברות אזרחיות. 4 ראשי צוותים. 5 מערכות הפעלה לתחנות, 4 מערכות הפעלה לשרתים. 3 תלונות. הרבה אנשים טובים. והביתה.

 

New meme, via lukkke and iod

בקטגוריות: Uncategorized

15 Oct 2003

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים