פוסטים מחודש February, 2002

It’s not, actually. It’s 6:52 in the morning, the beginning of February. But why be picky? And the reason I’m awake at this ungodly hour (and have been, truth be told, for over an hour now) is that I’ve been on guard duty yesterday and last night. “Guard duty” doesn’t really describe it, though. “Guard […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים