פוסטים מחודש August, 2007

Captive audience

בקטגוריות: Uncategorized

22 Aug 2007

When connecting to WiFi networks in cafés, you are often presented with an initial page by the ISP where you agree to the terms of service and so forth. It’s annoying, especially if the connection drops and resumes midway, but understandable. Mainly, you have no choice. When the hotspot uses the services of 012, one […]

בקטגוריות: Uncategorized

9 Aug 2007

I hardly read anything but headlines from The Onion lately, but sometimes they’re enough: Report: Iran Less Than 10 Years Away From 2016


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים