בקטגוריות: Uncategorized

9 Aug 2007

I hardly read anything but headlines from The Onion lately, but sometimes they’re enough:

Report: Iran Less Than 10 Years Away From 2016

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים