פוסטים מחודש January, 2006

Meme time!

בקטגוריות: Uncategorized

27 Jan 2006

(This meme is actually a cover version. The original was performed by velfadar) List the 7 finest cover versions that ever were. In your opinion, that is. Rules: You must name the name of the song, the original performer and the cover version performer. You must then choose one and elaborate as to why the […]

בקטגוריות: Uncategorized

14 Jan 2006

מישהו יכול לחשוב על סיבה טובה שהמחשב שלי הפסיק לקרוא CDים (גם מקוריים) אבל עדיין מצליח בלי בעיה לקרוא DVDים (גם צרובים)?

Geekness ahead!

בקטגוריות: Uncategorized

14 Jan 2006

As seen on a bumper sticker on Ayalon:

Help me out here

בקטגוריות: Uncategorized

11 Jan 2006

I’ve been wondering about the origin and etymology of the term “macro” as it is used in programming. The general use for it is to mean something large – the opposite of “micro” – but it didn’t seem to fit for the concept it’s used for. Luckily, the Online Etymology Dictionary came to my rescue: […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים