בקטגוריות: Uncategorized

2 Nov 2006

I got a goddamn ticket for jaywalking today. Don’t they have anything better to do with their time?

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים