פוסטים מחודש September, 2003

Seen on a street-sign in Rishon:

בקטגוריות: Uncategorized

3 Sep 2003

“חדש! מינימרקט “חצות וחצי!” פתוח ברציפות 07:00-21:00″

בקטגוריות: Uncategorized

1 Sep 2003

Threre’s something… creepy… about 50’s ads. Simply frightening.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים