בקטגוריות: Uncategorized

13 Feb 2008

Learned Hand (1872-1961), American judge and intellectual, has given us many insights. Some of them are watersheds in the development of contract law. Some instrumental in redefining the right to free speech in the modern day. Mostly, however, he is an inspiration for the ability to have a really kick-ass name, even in the latter half of the 20th century.

Bonus: His cousin’s name is Noble Hand. No, not only that – it’s Augustus Noble Hand. Respect!

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים