בקטגוריות: Uncategorized

25 May 2003

I love it when other people love things that I love too.

Incidently, the rest of the reviews there are usually good, as are the rest of the stuff the guy made for the Brunching Shuttlecocks (sadly discontinued), and also other sites by Lore Sjoberg, the other half of Brunching (Here and Here).

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים