בקטגוריות: Uncategorized

6 Jul 2005

Three and a half hours from now I’ll be picked up from home. 3 hours later I should be airborne, and 5 hours after that I shall arrive at Dublin.
Should be fun.

Be back in a week. Don’t y’all do anything I wouldn’t do.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים