בקטגוריות: Uncategorized

16 Jun 2004
The very model of the modern techno-yuppie. Geek toy!
Sitting in a cafe, enjoying a carrot cake and high-speed internet.
Geek toy! Geek toy!
Life is good. Geek toy!

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים