בקטגוריות: Uncategorized

29 Sep 2003

Not that his journal is particularly interesting, but there’s a guy whose LJ is called , which is actually a really amusing name.
If discolored excretion puns amuse you, anyway.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים