פוסטים מחודש January, 2007

Fragmentary

בקטגוריות: Uncategorized

1 Jan 2007

Comeuppance is a lovely word. I should find more use for it. Also, Dylan’s lyrics in “Ballad of a Thin Man” are completely bizarre, and remind me of Philip K. Dick stories. Fragmented, unclear, messing with your perceptions of reality. You can’t trust your senses, you can’t trust your memory. You can’t trust your cogito […]


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים