פוסטים מחודש November, 2004

Man, the 50’s were creepy.

בקטגוריות: Uncategorized

8 Nov 2004

(Courtesy of Ephemera Now , of course.) Not to mention this classic on Lilek’s.

אין לי רדיו באוטו, כבר כמה שבועות. זה מאוד לא בריא. זה משאיר זמן למחשבות. אני עובר בראש על דברים בחיים שלי שחסרים, או שמפריעים לי, או שסתם דורשים שינוי, ואני מנסה לחשוב מה אפשר לעשות בשביל לשנות או להשלים. בחלק מהמקרים, בצורה לא מפתיעה, נדרש שינוי כלשהו בי בשביל לגרום לזה לקרות. ואז אני […]

Urgh.

בקטגוריות: Uncategorized

7 Nov 2004

Network slow. Source control agonizingly slow, and is eating up bits of my code, too. Can’t get any work done. Can’t keep eyes open. Forced to write stilted prose on LJ to keep awake. Urgh.

בקטגוריות: Uncategorized

2 Nov 2004

This really has potential. It’s a Windows desktop replacement that tries to help you manage your icons and windows in 3D. It’s still in beta and has some problems – the biggest is that an active window switches back to 2D while you’re interacting with it – but it has much potential.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים