בקטגוריות: Uncategorized

28 Mar 2003

Today, I was very much at peace.
Enjoyed my work. Enjoyed the weather. Enjoyed the walk from my car to the apartment. Leisurely evening. Am tired in the exact amount where it’s fun to go to bed.
Hmmm.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים