בקטגוריות: Uncategorized

30 Mar 2005

Slight addendum to the David Bowie post – he may have looked ridiculous in 1968, but it sure the hell was worse in 1965.


טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים