בקטגוריות: Uncategorized

29 Mar 2005

Looking back, it seems the majority of my cheerful/okay postings are public, while most of my depressed/downer postings are friends-only. (The REALLY bad ones are private/me-only). Since I know I have some regular non-friend readers, it gives a slightly skewed account of my life.

So here, for record’s sake – bah.

3 תגובות על

Avatar

gryphonk

29 בMarch, 2005 בשעה 00:43

Looking around

I believe that most LJs are like that.

Avatar

shiffer

29 בMarch, 2005 בשעה 01:08

Mine sure is.

Allow me to help put your readership at ease: is not a happy person.

Avatar

gryphonk

29 בMarch, 2005 בשעה 04:01

mmm

I don’t think that’s an accurate thing to say.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים