בקטגוריות: Uncategorized

27 Feb 2005

I’ve noticed that my spam has taken a turn lately. No porn ads, very little cheap meds, and a lot of stock tips.

I think I’ll start a new divination method – telling the future through spam headlines. Judging my what I have, it seems that my love-life will be nonexistent, my health average-to-good, and I can expect a financial windfall in the near future.
Go me!

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים