בקטגוריות: Uncategorized

6 Oct 2004

Amsterdam was great for clearing my head, but it left me dead tired. House-sitting for my folks is a great way to pass these last days of vacation in total mental numbness and physical rest.
I’m experimenting on a comination of bourbon and cable TV. Seems to work. My brain’s getting moldy.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים