בקטגוריות: Uncategorized

4 Jul 2003

On one hand, I’m about 500 pages into Harry Potter and the Order of the Phoenix now, and it’s good.
On the other hand, it’s the American version, and I get a cringe every time they mention the Sorcerer’s Stone, which is bad.
On the third hand (ahem, ahem), Gary Oldman is playing Sirius Black in the third movie, which is good.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים