בקטגוריות: Uncategorized

21 Jun 2003

Updates:

Orange
A bit too phosphorescent-tasting, but not bad.

White
Aside from the fact that “Virgin White” is a cool name, it has that distinctive Aspartame taste. Same old (diet) coke, different (cool) name.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים