Kings of Convenience

בקטגוריות: Uncategorized

3 Mar 2008

מתוך הרגולה – תקנון הנזירים של בנדיקטוס הקדוש מנורסיה (שנת 529):

פרק 42
  
ביום שאינו יום צום, לאחר תפילת ערבית, מצווים האחים לשבת יחדיו ולהחשות, בעוד האחד קורא מתוך כתבי או תולדות האבות, או, אמנם, כל חומר קריאה אחר, אשר יבנה וילמד את השומעים, אך לא מתוך ספר מלכים, שבברית הישנה, שכן קטע זה בכתבי הקודש אינו עשוי להועיל לחלשי הדעת באותה שעה

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים