בקטגוריות: Uncategorized

18 Feb 2008

Walking home with your bike chain around your neck.
Like a Hawaiian lei, but heavy, and bitter, and chafing.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים