בקטגוריות: Uncategorized

22 Jul 2006

The only thing worse than feeling down-and-out is knowing that the reasons for your glum mood are so unbearably trite and clichéd that you’re too damn embarassed to talk to anyone about them.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים