בקטגוריות: Uncategorized

21 Apr 2006

March 3rd, 1978:
Van Halen opens its first tour at the Aragon Ballroom in Chicago. The group’s contract specifies that M&Ms be provided to the group during the stint with the brown candies removed.

See? THIS is what being a Rock Star is all about.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים