בקטגוריות: Uncategorized

23 Dec 2005

Hmm, yes. Harry Potter and the Half-Blood Prince is quite good. Quite a return to form, I must say. Yes, indeed.
Might have been the espressos, though.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים