בקטגוריות: Uncategorized

27 May 2005
If you’re the type that’s musical taste isn’t governed by others, isn’t easily influenced by your peers, and doesn’t rely on the help of the pop charts
well welcome to the music environment that was created for your independent spirit.

The above quote is taken from VH1 Radio’s “Indie Rock” radio station, which you can connect to and, umm, listen to whatever songs they choose for you.
Yeah.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים