בקטגוריות: Uncategorized

24 May 2005

I know no-one gives a damn – including myself – but I feel that any sort of symbolic codification of domain-specific information holds some measure of interest.
Don’t ask me why, I just do.

Laundry Guide to Common Care Symbols

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים