בקטגוריות: Uncategorized

9 Dec 2004

“There was no tomorrows /
We packed up all our sorrows /
And we saved them for a rainy day”
        Martha / Tom Waits

Dunno. The lines just struck me. Good song.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים