בקטגוריות: Uncategorized

13 Nov 2004

Espresso machine seems to be working.
Struggling artist – 0. Bourgeois pig – 1.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים