בקטגוריות: Uncategorized

13 Nov 2004

After a long while of it being away, I’ve finally connected my beloved old keyboard at home.
This keyboard is a classic – big, heavy, bouncy and noisy. An actual physical joy to type. And to top it off, all its buttons have been removed and replaced, resulting in a singularly baffling (and offensive) computer-typing experience. You gotta love it.
(Apologies for the image quality – originally taken with a webcam).

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים