בקטגוריות: Uncategorized

12 Sep 2004

Three months already? How time has flown.
Nothing new, though. Wasn’t really expecting anything logically, though I was hoping.
*sigh*

Maybe now I can get over her and actually move on.

On the plus side, I’m sitting on a couch in the street in front of my house while writing this, which is cool.
On the minus side, it’s 2:00am on a Saturday night and I’m working on code for tomorrow morning.
On the plus side…
Urgh.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים