בקטגוריות: Uncategorized

29 Mar 2004

These are actually quite cute, as far as engineering jokes go. I especially liked this:

  • Time between slipping on a peel and smacking the pavement: 1 bananosecond

Link

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים