בקטגוריות: Uncategorized

7 Nov 2003

Went to my parents’ to let the gardeners in, but found out my parents cancelled.
Went to my old high school to make a copy of my diploma, but found out I already had one.
Went to the post office, but found out it was closed.

Surgically remove today from my life, and I probably won’t even notice.

3 תגובות על

Avatar

shiffer

7 בNovember, 2003 בשעה 04:52

I feel your pain

Post office closed. Bummer.

Avatar

yggdrasil

7 בNovember, 2003 בשעה 05:01

Re: I feel your pain

Hey, at least you get some baked goods for the effort.

Avatar

tryscer

7 בNovember, 2003 בשעה 06:11

Hey

I’ve got months like that.

Welcome back.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים