פוסטים מחודש February, 2007

Steampunk Turtle Joy

בקטגוריות: Uncategorized

2 Feb 2007

  “The internal workings of their sinews have been replaced with whirring gears; oscillating escapements replace muscles and regulating organs take the place of their guts.”                  [via the Table of Malcontents] Unfortunately, the artist’s site (here) won’t load for me, and I’m left with only this low-res image of the lovely steampunk turtle.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים