פוסטים מחודש September, 2004

בקטגוריות: Uncategorized

10 Sep 2004

I hate sleeping late on Fridays, yet I always do it. Tossing and turning on the bed, my dreams a mix of sweat, grappa and XML fragments. Bah. At least no hangover.


פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים